ZaOkolje

Baci Perugina: Zavzetost za okolje
Zaveza Baci® Perugina®

Baci® Perugina® se zavezuje, da bo s svojimi zaposlenimi ravnal spoštljivo, k trajnostnemu poslovanju in skrbi za proizvodnjo čokolade ter, da bo prispeval k ohranjanju virov za prihodnje generacije.

Boljša kakovost življenja

Baci® Perugina® se drži načrta za proizvodnjo kakava podjetja Nestlé, programa, ki usposablja proizvajalce kakava in izboljšuje njihove gospodarske in zdravstvene pogoje. Verjamemo, da spodbujanje enakosti spolov in gradnja šol dolgoročno izboljšujeta kakovost življenja celotne skupnosti.

PREBERITE VSE O NAČRTU ZA PROIZVODNJO KAKAVA

Boljši kakav

Baci® Perugina® ima certifikat RA, trajnostni program, ki preprečuje neustrezno uporabo kemikalij in nenadzorovano krčenje gozdov, ki predstavljajo resnično grožnjo trajnosti gojenja kakava. Cilj je ustvariti učinkovit program certificiranja in sledljivosti za proizvodnjo družbeno in ekološko odgovornega kakava, ki ustreza potrebam proizvajalcev in trgov.

PREBERITE VSE O RA

Skrb za okolje

Kot član skupine Nestlé, Baci® Perugina® spodbuja varstvo okolja s kupovanjem izključno energije iz obnovljivih virov.
Leta 2007 je začel delovati obrat za soproizvodnjo, za proizvodnjo energije z visokim izkoristkom.

Trajnostni razvoj

Baci® Perugina® ohranja vodo tudi po zaslugi čistilne naprave San Sisto, s katero smo med letoma 2017 in 2018 lahko ponovno uporabili 10.000 kubičnih metrov vode. Vse tovarne Nestlé Italia skupaj so uspele doseči cilj nič odloženih odpadkov - 3 leta pred cilji, določenimi za leto 2020.

PREBERITE VEČ O PODJETJU PERUGINA